Lekker langzaam – Jimmy van Zutphen

Jimmy heeft zijn eigen stijl: ritmisch improviserend, geïmproviseerde ritmiek. Zoiets. Eigenlijk gewoon sex dus. Kan dat nog wel, in deze tijden? Ik zou niet weten aan wie ik het zou moeten vragen. Lekker langzaam lummelend langszij…