Makkers vooruit! van Cees Hamet

Makkers Vooruit!

Bloemlezing met gedichten van Cees Hamet uit 2016, ingeleid en samengesteld door René van Hoften. Nog verkrijgbaar via de uitgever (ISBN 978-94-92358-0-28). In deze bloemlezing annex biografie over Cees Hamet wordt een beeld geschetst van een rasechte Nijmegenaar, die hier weliswaar niet is geboren maar wel is opgegroeid en een groot deel van zijn leven heeft gewoond of verbleven. En dat was geen gewoon, gemiddeld leven: soldatenkind, weeshuispeuter, timmermansleerling, landverhuizer, vakbondsbestuurder en gemeenteraadslid, alsook schrijver en dichter over sociale misstanden en over de politieke verhoudingen in het interbellum in Nederland.

De hier gepresenteerde gedichten van Cees Hamet, twaalf in totaal, zijn geselecteerd uit de 52 gedichten die van hem zijn achterhaald via diverse bronnen en een onderzoek bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Hamet was een geëngageerd dichter. Zo dichtte hij over de vakbond, de politiek, werkloosheid, slavenarbeid, Nederlands-Indië, het koningshuis en fascisme, maar hij dichtte ook over kinderen en de natuur. Een aantal van zijn gedichten is in Nimweegs dialect geschreven.

De meeste gedichten in deze bundel zijn gelegenheidsgedichten, gedichten gemaakt naar aanleiding van politieke of maatschappelijke gebeurtenissen. Daarmee vallen ze ook onder de categorie actiepoëzie, bedoeld om lezers aan het denken te zetten en tot politieke actie aan te sporen. Aan een van deze gedichten is de titel van deze bloemlezing ontleend: ‘Makkers Vooruit!’