Soldaten van Jos van Daanen

Een bundel met complementair vertaalde gedichten van auteur Jos van Daanen, verkrijgbaar bij Van Groningen. De qua omvang bescheiden bundel is uitgegeven in samenwerking met In de Knipscheer, de uitgever bij wie in 2018 Van Daanens debuutbundel De Schoonspringer is verschenen, een door de Jongerenjury genomineerde bundel voor De Grote Poëzieprijs 2019.

In Soldaten beschrijven telkens twee lyrische ikken één situatie waar ze allebei een rol in spelen. Zo wordt bijvoorbeeld de ultieme frontervaring sterven door een kogel eerst beschreven door een Nederlandse soldaat (degene die sterft) én vervolgens door een Duitse soldaat (degene die schiet). Beiden doen dit in hun moedertaal. Het tweede gedicht lijkt een vertaling van het eerste gedicht, maar is het niet: de twee gedichten vullen elkaar aan en verruimen zo het perspectief. In de bundel komen op deze manier vijf situaties aan de orde. Soldaten bevat zodoende twee keer vijf gedichten, tien gedichten in totaal. Gedichten in het Nederlands, Duits, Engels en Limburgs.