Notities van Jan van Avezaath

Drieëndertig notities van de hand van Jan van Avezaath, die hij gedurende 2018 tot en met 2020 maakte. Notities in de vorm van gedichten…

Prijs: €10,00, exclusief portokosten (€3,00). Te bestellen via het contactformulier. Graag naam en adres vermelden. Die €10,00 dient u zelf als eenmalige gift over te maken op het rekeningnummer van de Dierenbescherming. Klik hier om te doneren.